Настава 2021-22., 2022-23., 2023-24., 2024-25.,……….

Одвија се у преподневној смени. Први час почиње у 8:00.часова за све ученике од 1.до 8. разреда.

У школи тренутно има 7 одељења и свако има своју учионицу. Ученици 2.и 3. чине комбиновано одељење.