Области рада педагога

  • Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
  • Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
  • Рад са наставницима
  • Рад са ученицима
  • Рад са родитељима, односно старатељима/хранатељима
  • Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика
  • Рад у стручним органима и тимовима
  • Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе
  • Вођење педагошке документације, припрема за рад и стручно усавршавање

Корисни линкови

”Чувам те”

Заштита од насиља и дискриминације

Инклузивно образовање

Стручни приручници о инклузивном образовању

Медији

Часопис ”Просвета у пракси”

Рада

Педагог у ОШ " Свети Сава",Плавна

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *